Marihuanu bez vysoké

THC

Nejméně kontroverzní je výtažek z konopí známý jako CBD (což je zkratka pro kanabidiol), protože tato složka marihuany má jen málo omamných vlastností, pokud vůbec nějaké. Samotná marihuana má více než 100 účinných složek. THC (což je zkratka pro tetrahydrokanabinol) je chemická látka, která způsobuje "opojení" provázející konzumaci marihuany. Odrůdy s převahou CBD obsahují jen málo THC nebo vůbec žádné, takže pacienti uvádějí jen velmi malou, pokud vůbec nějakou změnu vědomí.

Pacienti však uvádějí mnoho výhod, které jim přináší CBD, od zmírnění nespavosti, úzkosti, spasticity a bolesti až po léčbu potenciálně život ohrožujících stavů, jako je epilepsie. Jednu konkrétní formu dětské epilepsie zvanou Dravetův syndrom je téměř nemožné zvládnout, ale dramaticky reaguje na kmen marihuany s převahou CBD zvaný Charlotte?s Web. Videozáznamy této léčby jsou dramatické.

Aby Tráva On-Line Dnes!

Napsat komentá?